APLIKACIJA BOX PRICE

Specijalizovani Informacioni Sistem (IS)

za štamparsku industriju, industriju ambalaže i za sve kompanije koje se bave proizvodnjom

Modul Kalkulacija

Cilj ovog modula je da omogući precizno predviđanje cene koštanja proizvoda pre same proizvodnje.

Modul Kreiranje Radnih Naloga

Kreiranje pojedinačnih radnih naloga, Kreiranje povezanih radnih naloga, Štampana forma radnih naloga...

Modul Upravlanje Proizvodnjom

Detaljno praćenje svakog radnog zadatka (procesa) koji su potrebni za kreiranje krajnjeg proizvoda.

Modul Magacinsko Poslovanje

Modul magacinsko poslovanje ubrzava i olakšava rad magacionerima u vašem preduzeću.

Modul Finansijsko Poslovanje

Finansije su u osnovi celokupnog poslovanja firme, a usko su povezane sa svim ostalim oblastima poslovanja.

Modul Poslovna Analitika (BI)

Ovaj modul čini alat koji omogućava menadžmentu kompanije analizu i delovanje na osnovu poslovnih informacija, sa ciljem donošenja boljih poslovnih odluka.

Box Price plan
Basic Classic Pro
300.00 € /mesec
500.00 € /mesec
1,000.00 € /mesec
Broj korisnika
Broj korisnika 10 30 >30
  Modul kalkulacije
Modul kalkulacije
  Izrada kalkulacije
Izrada kalkulacije
  Kreiranje artikala
Kreiranje artikala
  Administracija poslovnih partnera
Administracija poslovnih partnera
  Slanje ponuda na mail
Slanje ponuda na mail
  Šabloni
Šabloni
  Mrežni cenovnik
Mrežni cenovnik
  Grupne ponude
Grupne ponude
  Broj mašina
Broj mašina 10 20 50
  Cenovnik
Cenovnik
  Modul Radni Nalozi
Modul Radni Nalozi
  Kreiranje naloga
Kreiranje naloga
  Veza sa magacinskim poslovanjem
Veza sa magacinskim poslovanjem
  Eksterni radni nalozi
Eksterni radni nalozi
  Analiza radnih naloga
Analiza radnih naloga
  Modul praćenje proizvodnje
Modul praćenje proizvodnje
  Praćenje proizvodnje
Praćenje proizvodnje
  Ekran proizvodnje
Ekran proizvodnje
  Hodogram
Hodogram
  Prioriteti proizvodnje
Prioriteti proizvodnje
  Modul Magancisko Poslovanje
Modul Magancisko Poslovanje
  Izrada magacinskih dokumenata
Izrada magacinskih dokumenata
  Lager lista
Lager lista
  Cenovnik artikala
Cenovnik artikala
  Alatnica
Alatnica
  Dnevne predaje
Dnevne predaje
  Stanje zaliha
Stanje zaliha
  Modul Finansije
Modul Finansije
  Ulazne fakture
Ulazne fakture
  Izlazne fakture
Izlazne fakture
  Knjiga ulaznih faktura
Knjiga ulaznih faktura
  Knjiga izlaznih faktur
Knjiga izlaznih faktur
  Izvodi
Izvodi
  Veza sa magacinskim poslovanjem
Veza sa magacinskim poslovanjem
  Povezivanje sa radnim nalozima
Povezivanje sa radnim nalozima
  Kontrola kartica
Kontrola kartica
  Nalozi za knjiženje
Nalozi za knjiženje
  Modul Administracija
Modul Administracija
  Osnovni Materijal
Osnovni Materijal
  Administracija parametara
Administracija parametara
  Administracija mašina
Administracija mašina
  Administracija izveštaja
Administracija izveštaja
  Modul BI izveštavanje
Modul BI izveštavanje
  Statički izveštaji
Statički izveštaji 10 30 >30
  Pivot izveštaji
Pivot izveštaji
  Menadžersko poslovanje
Menadžersko poslovanje
  Nabavna vrednost
Nabavna vrednost
  Cena aplikacije
Cena aplikacije 0 5000 € 25000 €
  Broj besplatnih radnih sati mesečno
Broj besplatnih radnih sati mesečno 2 10 20
  Mesečno održavanje
Mesečno održavanje 300 € 500 € 1000 €
  Obuka po satu
Obuka po satu 25 € 20 € 15 €
  Dorade u aplikaciji po satu
Dorade u aplikaciji po satu 35 € 30 € 25 €
  Izlazak na teren po satu
Izlazak na teren po satu 45 € 40 € 35 €
  Daljinska podrška za 10 min
Daljinska podrška za 10 min 5 € 4 € 3 €

MODUL KALKULACIJE SA IZRADOM PONUDA

Cilj ovog modula je da omogući precizno predviđanje cene koštanja proizvoda pre same proizvodnje.

Osnovne karakteristike modula:

 • Izračunavanje jednostavnih i kompleksnih kalkulacija,
 • Višestruko ubrzana kalkulacija za proizvod koji se pravi,
 • Ponude se mogu kreirati na terenu ili direktno kod kupca na mobilnom uređaju…,
 • Dorada postojećih ponuda,
 • Kreiranje standardnih ponuda (template-ova),
 • Mogućnost izmene više ponuda istovremeno,
 • Automatsko slanje više povezanih ponuda klijentu na mail,
 • Praćenje i analiza ponuda po raznim kriterijumima,
 • Velika fleksibilnost kalkulacija različitih tipova proizvoda,
 • Pregled svih materijala koji čine kalkulaciju sa detaljnim troškom koji učestvuje u ceni
 • Praćenje i analiza ponuda po raznim kriterijumima,

I još dosta toga...

Kalkulacija

MODUL KREIRANJE RADNIH NALOGA

Ovaj modul se u potpunosti nadovezuje na modul Kalkulacije. Značajan je za samu proizvodnju sa funkcijom kreiranja svih subjekata koji čine jedan proizvodni proces u malom, srednjem ili velikom organizacionom sistemu. U radni nalog su uvršćeni mnogobrojni parametri koje pratimo kroz ostale module sa mogućnošću analize.

Osnovne karakteristike modula:

 • Kreiranje pojedinačnih radnih naloga,
 • Štampana i digitalna forma radnih naloga,
 • Parametarizacija radnih zadataka u radnom nalogu,
 • Mogućnost preuzimanja svih potrebnih parametara iz modula kalkulacije,
 • Mogućnost kreiranja radnih naloga iz ponude, iz usluge, magacina…,
 • Kreiranje trebovanja za prizvodnju,
 • Praćenje i analiza radnog naloga,
 • Kontrola troškova radnog naloga,

I još dosta toga...

Radni nalog

MODUL UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

Ovaj modul se logički nadovezuje na module kreiranje radnih naloga i kalkulacije, iz kojih preuzima sve potrebne informacije da bi se kroz njega kompletno upravljalo proizvodnim procesima. Podeljen je na dve logičke pod celine - upravljačka celina za šefove proizvodnje i korisnička celina za radnike na mašinama.

Osnovne karakteristike modula:

 • Detaljno praćenje svakog radnog zadatka (mašine, operacije ...) koji su potrebni za kreiranje krajnjeg proizvoda,
 • Upotreba elektronskog radnog naloga,
 • Prikaz informacija u realnom vremenu o svim statusima procesa u proizvodnji,
 • Unos izlaznih parametara u proizvodnji za svaku mašinu (škart, količina, komentar...),
 • Mogućnost planiranja proizvodnje za duži period upotrebom hodograma,
 • Jednostavnost korišćenja modula i za šefove proizvodnje i za radnike,
 • Direktna predaja proizvoda za magacinski modul,
 • Mogućnost praćenja raznovrsnih parametara kroz izveštaje,
 • Detaljan uvid u radne sate radnika i praćenje njihove produktivnosti,
 • Brzo uočavanje problema i reagovanje u proizvodnji,

I još dosta toga...

Kalkulacija

MODUL MAGACINSKO POSLOVANJE

Modul magacinsko poslovanje omogućava trenutnu kontrolu stanja u svakom magacinu, kako pojedinačnih artikala, tako i grupa artikala. Omogućava smanjenje troškova skladištenja sa optimalnim upravljanjem zaliha.

Osnovne karakteristike modula:

 • Praćenje stanja artikla u okviru jednog ili više magacina preduzeća,
 • Artikli se grupišu po grupama sve do n-tog nivoa po principu roditelj – dete,
 • Mogućnost automatskog knjiženja promena u prometu,
 • Kreiranje početnog stanja, Kreiranje popisa, Kreiranje magacinskih dokumenata: prijemnica, otpremnica, interna prijemnica, interna otpremnica, međumagacinski prenos, trebovanje,...,
 • Različiti načini vođenja magacina,
 • Praćenje optimalnog stanja zaliha sa signalizacijom za pravovremeno reagovanje,
 • Razne analize i kontrole: popis, stanje zaliha, evidencija prometa, lager lista, promet u magacinu po grupama,

I još dosta toga...

Magacin

MODUL FINANSIJE

Modul finansije omogućava praćenje tokova novca u preduzeću. Finansije su u osnovi celokupnog poslovanja firme, a usko su povezane sa svim ostalim oblastima poslovanja i neophodne za komplesne analize planirane i realizovane proizvodnje.

Osnovne karakteristike modula:

 • Evidencija kupaca i dobavljača,
 • Praćenje kartica kupaca,
 • Praćenje izlaznih i ulaznih faktura, profaktura,
 • Evidencija troškova,
 • Izvodi,
 • Razni izveštaji (dugovanja kupaca, prihodi u određenom periodu, stanje blagajne, dugovanja prema dobavljačima,…),

Evidencija finansijskih dokumenata daje mogućnost dobijanja osnovnih izveštaja vezanih za poslovanje firme kao i informacija neophodnih za dublju poslovnu analitiku.

Finansije

MODUL POSLOVNA ANALITIKA (BI - MENADŽERSKO POSLOVANJE

Ovaj modul omogućava menadžmentu kompanije analizu i donošenje poslovnih odluka na osnovu poslovnih informacija. BI daje pogled na celokupno poslovanje pri čemu manadžment kompanije može dobiti upravo onu informaciju koja im je potrebna i to trenutno.

Osnovne karakteristike modula:

 • Samostalno kreiranje velikog broja izveštaja,
 • Brzina kreiranja različitih izveštaja,
 • Drag and drop prevlačenje kolona, redova, vrednosti,
 • Agregacija vrednosti (Total, Prosečna vrednost, ukupan broj, procentualni prikaz totala, procentualni prikaz ukupnog broja,…)

I još dosta toga...

BI

Portfolio

Klijenti

D-Box

D-Box

Orologio

Orologio I

Birograf

Birograf

MasterDuo

MasterDuo

Naš način rada

Naša ponuda je celovita i mi se trudimo da damo kompletnu IT uslugu po sistemu ključ u ruke. Od Consulting-a, preko izrade Web based aplikacija, Cloud computing-a, Hosting-a i na kraju IT podrška za sve pomenute servise.

1

SASTANAK

2

PRIKUPLJANJE PODATAKA

3

PODEŠAVANJE APLIKACIJE

4

TESTIRANJE

5

UPOTREBA

6

ODRŽAVANJE